Soluista tulee hiljalleen kotiryhmiä
Kotiin voi kutsua henkilöitä yhdessä rukoilemaan, tutkimaan raamattua, keskustelemaan tai katsomaan nettilähetyksiä pandemian aikana rajoitusten mukaan. Kotiin voi myös kutsua uskosta osattomia työkavereita, sukulaisia ja ystäviä. Kotikokouksista ei suoranaisesti ole kyse. Kokoontumisten ollessa säännöllisiä ja enemmän kuin yhden henkilön kokoontumisia samaa tarkoitusta varten johtajan johdolla, ryhmä voidaan liittää seurakunnan säännölliseen toimintaan. Yleensä jäseniä on kahdesta kahteentoista johtaja(t) mukaan lukien.

Yhteys uskovien kesken on yksi säännöllisten kotipiirien tavoite, mikä auttaa henkilöä juurtumaan seurakuntaan
 Tärkeää on, että jokainen saa kokea tulleensa kuulluksi. Yhdessä rakentuminen ja vierellä kulkeminen, uskossa ja kristittynä kasvaminen mahdollistuvat toisten kanssa paremmin kuin yksin.  Ryhmässä on myös mahdollisuus oppia tuntemaan Jumalaa, Jeesusta ja Pyhä Henkeä raamatun, keskustelujen ja toisten elämän kokemusten pohjalta. Yhteisen rukouksen kautta voi lähentyä Jumalaa, kokea Jumalan Pyhän Hengen läsnäoloa ja löytää omia lahjoja ja armoituksia.  

Kotiryhmät ovat seurakuntaa ja uskovia tukeva toimintamuoto
Vaikka kokoonnutaan pääsääntöisesti kodeissa, seurakunnallisuus on keskeinen periaate. Toisista välittäminen, huolehtiminen ja rohkaiseminen ja toisen sellaisenaan hyväksyntä kuuluvat paimenellisuuteen ja yhteyskeskeisyyteen.  Evankelioiva periaate tarkoittaa sitä, että ryhmä ei lukkiudu omaan pieneen piiriinsä, vaan että olisi avoin ottamaan myös uskosta osattomia henkilöitä mukaansa. Muutenkin ryhmän avoimuus uusille henkilöille olisi mahdollisuuksien mukaan toivottavaa. Valtuuttavan johtajuuden periaatteella ryhmässä jaetaan tehtäviä ja vastuita, joiden kautta kuka tahansa voi kasvaa johtajuuteen ja Jumala nostaa muihinkin tehtäviin.  

Solunjohtajien koulutus

Solunjohtajan koulutuksia on pidetty useita viimeisen 20 vuoden aikana ja monet ovat käyneetkin kattavan solunjohtajakoulutuksen. Tarvetta uusille ryhmille on koko ajan. Solunjohtajakoulutuksessa opimme ryhmän muodostamisen vaiheet sekä mahdollisen lopettamisen. Olemme käyneet läpi mahdollisia ongelmia, joita saattaa ilmaantua. Aiheina ovat olleet myös  johtajan persoonaan, tehtäviin ja keskustelun sisältöön liittyvät asiat.