Vammaistyö

Vammaistyön tavoitteena on luoda kaikille yhdenvertainen mahdollisuus osallistua
seurakunnan toimintaan ja kasvaa Jumalan tuntemisessa. Toivomme, että esimerkiksi
esteettömyys-sivumme auttavat sinua tarvittaessa. Mikäli olet kiinnostunut
seurakuntamme vammaistyöstä ja sen kehittämisestä, ota yhteyttä Vammaistyön
koordinaattoriin, Susanna Heikkilään (040 528 9825). Teemme myös yhteistyötä
helluntaiherätyksen Hyvä Sanoma-palvelut ry:n valtakunnallisen vammaispalvelun kanssa.

Viittomakieliset
Viittomakielentulkkausta varten on varattua pääsalin vasemmasta etuosasta alue.