Seurakuntamme näky

”Jumalan läsnäolon innoittama, lämminhenkinen ja palveleva seurakuntaperhe.” Tuo lause pitää sisällään DNA:mme, sen mikä on kaiken toiminnan ja laajemman näyn perusta. Näkylause koskee niin kaikkia seurakunnan tilaisuuksia kun pienryhmiä, soluja ja palvelutiimejä. Haluamme joka tasolla olla lämminhenkinen perhe jonka toiminta on Jumalan läsnäolon innoittamaa.

Näemme hengellisesti vahvan, terveen ja turvallisen seurakunnan,

jonka missio on toimia Jumalan kunniaksi ja ihmisten parhaaksi. 

 

 Jeesuksen rakastava ja armollinen sanoma on muuttanut meidän elämämme.

Sentähden haluamme kaikkien ihmisten löytävän saman armon ja rakkauden. 

 

Näemme seurakunnan, jonka toiminnallisena johtoajatuksena on

palveleva seurakunta yhteiskunnan keskellä. 

Palveleva sydämen asenne, palveleva mielenlaatu ja palveleva elämäntapa.

Näemme seurakunnan, jonka sisäisenä voimana ja eteenpäin menemisen vaikuttimena on, 

Jumalan Sanan yksinkertainen ja määrätietoinen opettaminen,

julistaminen ja käytäntöön soveltaminen

kaikissa toimintamuodoissa, kaikissa ikäryhmissä, 

kaikkiin mahdollisiin elämäntilaneteisiin, kaikin mahdollisin tavoin.

Näemme seurakunnan olemassa olon tarkoituksen nousevan Jumalan Sanasta,

Jeesuksen käskystä seurakunnalleen Matt.28.18-20

”Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ’Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.’

Pastoritiimi ja vanhimmisto